Наука і дослідження

Базові напрямки наукових досліджень:

  • вплив католицизму на релігійне життя в Україні (ХVІІІ–ХХ ст.);
  • роль польської меншини в соціально-політичному розвитку України ХІХ –початку ХХ століття;
  • соціально-економічні та політичні процеси в польських спільнотах України та їх зв’язок із загальнодержавними процесами, синхронність і асинхронність різних явищ; вплив носіїв західноєвропейської культури на економічний розвиток окремих регіонів, взаєморегулювання і взаємовплив культур, позитивні й негативні сторони цього явища;
  • історія польського населення України періоду національно-визвольних змагань та міжвоєнної доби;
  • проблеми польсько-українських відносин в роки Другої світової війни;
  • дослідження історії польських поселень України з урахуванням архівних матеріалів України та Польщі.

Протягом 2019 – 2021 рр. співробітники Центру працюють над виконанням науково-дослідної роботи «Вплив полікультурності Речі Посполитої на творення європейської ментальності слов’ян Центрально-Східної Європи».

Метою проєкту є дослідження західноєвропейських впливів на візантійсько-слов’янську культуру жителів східної частини Речі Посполитої та визначити їх роль у формуванні як національної ідентичності, так і європейського менталітету сучасних білорусів та українців.