УКРАЇНСЬКО - ПОЛЬСЬКИЙ НАУКОВО-ОСВІТНІЙ ЦЕНТР ”ПОЛОНІЯ”

УКРАЇНСЬКО - ПОЛЬСЬКИЙ НАУКОВО-ОСВІТНІЙ ЦЕНТР ”ПОЛОНІЯ”

Керівництво Національно-педагогічного університету, беручи до уваги об’єктивні умови поліетнічності нашої держави та з урахуванням підвищеного в останній час інтересу істориків, політологів і соціологів до питань етнополітичного характеру в країнах світу, ухвалило рішення про створення на базі Історичного факультету Українсько-польського науково-освітнього центру «Полонія».

Діяльність центру покликана сприяти розвитку інвестиційної політики зарубіжних держав щодо нашої країни, формуванню образу України як правової держави.

Діяльність Центру зосереджено на реалізації наступних цілей:

  • встановлення і розвиток плідних академічних зв’язків Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова з науково-освітніми та культурними закладами Республіки Польща;
  •     сприяння інтеграції класичних університетів, інших навчальних і наукових інституцій обох країн у структури Європейського освітнього простору;
  •     ініціювання та всебічна підтримка спільних проєктів у сфері розвитку освіти та академічних обмінів;
  •     здійснення поглибленої мовної підготовки студентів, викладачів та інших представників академічних кіл для подальшої реалізації спільних проєктів з польськими партнерами;
  •     сприяння взаємовигідному просуванню практично орієнтованих проєктів у різних галузях науки і техніки, суспільного, економічного та культурного розвитку.