УКРАЇНСЬКО - ПОЛЬСЬКИЙ НАУКОВО-ОСВІТНІЙ ЦЕНТР ”ПОЛОНІЯ”

УКРАЇНСЬКО - ПОЛЬСЬКИЙ НАУКОВО-ОСВІТНІЙ ЦЕНТР ”ПОЛОНІЯ”

Керівництво Національно-педагогічного університету, беручи до уваги об’єктивні умови поліетнічності нашої держави та з урахуванням підвищеного в останній час інтересу істориків, політологів і соціологів до питань етнополітичного характеру в країнах світу, ухвалило рішення про створення на базі Історичного факультету Українсько-польського науково-освітнього центру «Полонія».

Діяльність центру покликана сприяти розвитку інвестиційної політики зарубіжних держав щодо нашої країни, формуванню образу України як правової держави.

Підписка на